Comparteix a facebook
Comparteix a Twitter
Comparteix a Whatsapp
Comparteix per email

Tractats fets a mida de les multinacionals

Els tractats de lliure comerç (TTIP, CETA ISDS) suposen una garantia de negoci per a les grans empreses i una pèrdua de drets i democràcia per a la població. Donen via lliure a les multinacionals per executar els seus projectes sense importar els impactes socials i ambientals ocasionats per a les comunitats locals de la zona.

Un dels punts més controvertits d’aquests tractats és el que permetria a grans multinacionals exigir indemnitzacions milionaris als Estats si posen obstacles als seus projectes o si consideressin que la seva rendibilitat es pot veure minvada per una decisió governamental de protecció ambiental o social.

Lluitam per evitar que aquests tractats van endavant! Signa contra els ISDS