Share on facebook
Comparteix a facebook
Share on twitter
Comparteix a Twitter
Share on whatsapp
Comparteix a Whatsapp
Share on email
Comparteix per email

Estem a favor del turisme que posa en valor l’Eivissa autèntica i diferenciada i no models copiats d’altres destinacions turístiques.

Estem el contra dels camps de golf per la gran superfície de territori que ocupa i transforma i els grans impactes, com el consum d’aigua i l’ús de herbicides.

INFORME- Camps de golf