Share on facebook
Comparteix a facebook
Share on twitter
Comparteix a Twitter
Share on whatsapp
Comparteix a Whatsapp
Share on email
Comparteix per email
Amb aquest projecte APASSIONATS PER LA NATURA 2019, volem donar a conèixer els espais naturals i la seua biodiversitat, les amenaces i solucions; i la problemàtica dels resiuds i els seus impacts, en particular els plàstics i les solucions a l’abast dels ciutadans.

Es donaran a conèixer diferents aspectes de la biodiversitat:fauna i flora, hàbitats i ecosistemes, les normatives en vigor i el paper de la biodiversitat per a la conservació d’espècies.

En quant als residus volem estimular hà fires bits i conductes més respectuoses, fomentar el coneixement i les solucions que puguin portar a un canvi d’hàbits envers l’ús i abús dels plàstics en particular i els residus en general.

ACTIVITATS:

SORTIDES GUIADES: APASSIONATS AMB LA NATURA

Sortides a espais d’importància ambiental, el litoral, zones humides, o espais que formen part de la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, per descobrir la biodiversitat i els espais naturals protegits i els principals problemes als que han de fer front.

SORTIDES GUIADES per conèixer la gestió de residus a Eivissa:

Oferirem 4 visites a les instal·lacions de gestió de residus domèstics i especials, per observar i aprendre més sobre la correcte separació dels residus que generam a les nostres cases.

Es completa el programa amb l’assistència a fires per donar informació i fer participar al públic general en activitats relacionades amb els plàstics i residus, així com es passaran unes enquestes per esbrinar el grau de coneixement de temes relacionats amb els espais naturals i gestió de residus a la nostra illa.

PREGUNTES I RESPOSTES AL PRIMER TRIVIAL SOBRE RESIDUS

Amb el suport de: