Share on facebook
Comparteix a facebook
Share on twitter
Comparteix a Twitter
Share on whatsapp
Comparteix a Whatsapp
Share on email
Comparteix per email

Apostam per la compra de productes locals i menys consum de carn.

Per què?

El consum actual de carn té greus conseqüències per a tu i per al medi ambient:

  • La ramaderia industrial provoca un 14% de les emissions a nivell mundial, igual que les generades pel transport.
  • Domina el sector les grans empreses, resultant  en el tancament de 128.000 granges familiars a Espanya entre 1999 i 2013.
  • El 80% de totes les terres agrícoles a escala mundial es destinen a l’alimentació d’animals de granja.
  • L’alimentació del bestiar és la primera causa de desforestació.
  • Animals maltractats: El 87% dels porcs estan tancats a l’interior de naus en espais molt reduits i mai veuran la llum del sol.

CONSUM DE CARN TÉ AQUESTES CONSECÜÈNCIES:

Contaminació de l’aigua. A Espanya, les macro-explotacions ramaderes han augmentat exponencialment afectant petits municipis principalment per la contaminació d’aigua i sòls. Això deixa a la població sense aigua potable i converteix les seues terres en terrenys impracticables per a l’agricultura. a produir un quilo de carn de boví es necessiten 15.000 litres d’aigua. La mateixa quantitat d’aigua que utilitza una persona en 100 dies.

Contaminació de l’aigua. A Espanya, les macro-explotacions ramaderes han augmentat exponencialment afectant petits municipis principalment per la contaminació d’aigua i sòls. Això deixa a la població sense aigua potable i converteix les seues terres en terrenys impracticables per a l’agricultura.

Desapareixen les petites granges familiars. La ramaderia industrial substitueix a petites granges familiars que produeixen de forma més respectuosa amb l’entorn i els animals, i contribueix a la despoblació rural. Entre 1999 i 2013 van desaparèixer 128.000 granges familiars a Espanya, un 71% del total.

Aqüifers sobrexplotats. La ramaderia industrial és una de les causes de sobreexplotació d’aqüífers. Per a produir un quilo de carn de boví es necessiten 15.000 litres d’aigua. La mateixa quantitat d’aigua que utilitza una persona en 100 dies. Per a produir un quilo de llenties només necessitem 5.000 litres.

Contaminació dels aqüifers i terra. 142 municipis de Catalunya tenen problemes amb l’aigua potable a causa de la contaminació causada pels purins, els excrements de la cabana porcina. La terra només és capaç d’absorbir un 9% d’aquests purins, per la qual cosa el 91% restant contamina l’aire, la terra i els recursos hídrics.

Problemes per a la nostra salut. A Espanya s’usen quatre vegades més antibiòtics que a Alemanya i deu vegades més que a Dinamarca per a produir un quilo de carn. L’abús d’antibiòtics en la ramaderia industrial és la principal causa de l’augment de les resistències de les bacteries nocives per a les persones. Cada any moren a Europa 25.000 persones perquè molts antibiòtics ja no són eficaços per tractar les seues infeccions.

QUÈ PODEM FER?