Share on facebook
Comparteix a facebook
Share on twitter
Comparteix a Twitter
Share on whatsapp
Comparteix a Whatsapp
Share on email
Comparteix per email

Amics de la Terra és pionera en la promoció del compostatge a les illes.

Des de la primera campanya a l’any 1999, més de 1000 famílies i 2.500 escolars han après la tècnica de fer compost i aprofitar-ho als seus horts i jardins.

PERQUÈ FER COMPOST?

  1. És una manera molt fàcil d’aprofitar la matèria orgànica dels residus urbans.
  2. El compost és una eina bàsica en l’agricultura ecològica i és un adob orgànic gratis per al jardiner o hortolà.
  3. Una capa de 5 a 10 cm de compost conserva la humitat de la terra i pot reduir el consum d’aigua entre un 30% i un 70%.
  4. Mitjançant el compostatge es redueix a la meitat la quantitat de matèria a tractar com a residu
    sòlid urbà, destinat a l’abocador.
  5. El compostatge dels residus de jardí redueix costos per al municipi
  6. Reduïm l’ús de fertilitzants químics, contaminants per al medi ambient.
  7. El producte que s’obté és molt útil com a esmena orgànica dels sòls degradats.

A més, el compostatge domèstic no necessita energia per funcionar, ni té despeses de manteniment.

La qualitat de compostatge domèstic és millor que el d’una planta industrial ja que la
selecció prèvia per al composta domèstic és més acurada.

Amics de la Terra recomana incloure programes de compostatge domèstic en qualsevol gestió sostenible de residus, perquè ofereix avantatges econòmics i mediambientals importants.