DEFENSAM:
El dret de cada comunitat de produir els seus aliments. La qualitat de vida per als petits i mitjans agricultors. Una agricultura que garanteixi una alimentació segura, sana, nutritiva i de qualitat. Una agricultura que ajudi a la conservació del paisatge i els recursos naturals. Tècniques agrícoles que respectin el medi ambient. Canals curts de distribució.

Amb aquests propòsits, a Amics de la Terra portam a terme totes les nostres activitats i campanyes, amb elements de sensibilització i de pressió política

T'informarem. Sense spam.

Te informaremos. Sin spam.