DEFENSAM:
Una gestió eficient i descentralitzada dels residus i sistemes com els de dipòsit i retorn per a envasos de begudes que arriba a recuperar un 90% dels envasos.

COM PODEM CONTRUIR COM A CIUTADANS?
Reduir a producció dels residus domèstics mitjançant:
1) La compra responsable, triant productes sense envoltoris innecessaris quan sigui possible i evitant productes d’usar i tirar.
2) La reutilització, l’intercanvi i la compra de segona mà.
3) L’aprofitament dels residus per aconseguir productes d’utilitat, com la transformació de la matèria orgànica (un 40-50% dels nostres residus) en compost.

T'informarem. Sense spam.

Te informaremos. Sin spam.