Share on facebook
Comparteix a facebook
Share on twitter
Comparteix a Twitter
Share on whatsapp
Comparteix a Whatsapp
Share on email
Comparteix per email

1er CICLE DE PRIMÀRIA

 

CASA BONA-CASA DOLENTA – QUI HO FA MILLOR?

TEMÀTICA: Residus i bones pràctiques a la classe i a la llar
FORMAT: Conta-contes
DESCRIPCIÓ: Mitjançant un conta-contes i un joc d’investigació, els alumnes detecten les pràctiques positives per al medi ambient i les que hauríem de canviar. Els protagonistes són 2 famílies de porquets i els hàbits diaris de cadascú. Posam a prova l’après, els alumnes realitzen el joc de separació selectiva d’una bossa de residus, (prèviament preparats i nets) que porta el monitor.
OBJECTIUS: Que els alumnes aprenguin com millorar els hàbits quotidianes relatius al reciclatge de residus, l’ús d’energia i de l’aigua, etc.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: separació de residus i reciclatge, la importància de l’estalvi d’energia i aigua.

DURADA: 1h

L’HORT ESCOLAR : ANEM A SEMBRAR!

TEMÀTICA: Alimentació/hort
FORMAT: taller pràctic
DESCRIPCIÓ: Anirem a la zona de l’hort per preparar la terra per sembrar llavors comestibles (segons l’època de l’any es sembra una o altre). Explicam la funció de les ferramentes i els alumnes participen en la feina d’enllestir la terra per poder sembrar. Sembram i ho deixam tot a punt, ensenyant com cuidar les plantes per poder gaudir diàriament el nostre hort.

OBJECTIUS: Els alumnes descobreixen com muntar i cuidar l’hort, què podem cultivar i quan sembrar.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, l’alimentació, autonomia, observació i respecte per la natura, treball en equip, esforç físic.
MATERIALS LLIURATS: Calendari de sembra de cultius
OBSERVACIONS: Activitat per alumnes que ja tenen un hort muntat al centre. Després del taller l’hort queda en funcionament. Les plantes i llavors, sustrat i altres materials seràn a cost del centre.

DURADA: 1:30h – 2h

PLANTA I MENJA! PLANTEM PER DESPRÉS MENJAR

TEMÀTICA: alimentació
FORMAT: conta-contes i taller pràctic
DESCRIPCIÓ: En aquest popular taller, cada alumne planta una llavor d’una planta comestible en un recipient individual (un potet de iogurt) que ells omplin amb compost. Les plantes es poden trasplantar posteriorment a l’hort escolar o dur-les a casa.

OBJECTIUS: Els alumnes descobreixen què és una llavor i com cuidar les plantes que formen la base de la nostra alimentació.


CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Cicle de les plantes, alimentació i autonomia.
MATERIALS LLIURATS: Compost per omplir els potets, llavors.
OBSERVACIONS: Els alumnes haurien de portar una potet de iogurt de plàstic.

DURADA: 1h

L’ARBRE VIU; EL BOSC D’EIVISSA

TEMÀTICA: natura i biodiversitat
FORMAT: Conta contes, investigació i joc.
DESCRIPCIÓ: Quins animals viuen als nostres boscos? Què mengen? Què passa si hi ha un incendi forestal? Mitjançant un conta contes il·lustrat amb imatges en pantalla, els alumnes van descobrint la resposta a aquestes preguntes. Per apropar els alumnes al bosc, s’entrega a cada alumne plantes típiques del pinar, un tall d’un pi, pinyes grans, pinyes mossegades pels animals, llavors, romaní… tocant i olorant-les per apreciar la varietat de les plantes, a més de valorar i cuidar els nostres boscos.

OBJECTIUS: Descobrir del paper de l’arbre a la naturalesa i la importància d’evitar incendis forestals.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, prevenció d’incendis, observació de l’entorn i paisatge, respecte per la natura.

MATERIALS: branques d’arbres i plantes aromàtiques del bosc eivissenc.

DURADA: 1 h

EL TRESOR DE POSIDÓ, EL TRESOR DEL NOSTRE MAR

TEMÀTICA: mar, naturalesa
FORMAT: Conta-contes, joc i descobriment
DESCRIPCIÓ: Al conta-contes amb suport visual, fem un viatge submarí amb una tortuga per veure els animals i plantes a les praderies de posidònia. Entregam a cada alumne arrels, talls i boletes de posidònia, per a que investiguen amb lupa els detalls i petits essers vius aferrats a les fulles. Mitjançant un joc d’equips, els alumnes descobreixen el paper de la posidònia seca a les platges i com actuen per resistir la força de les ones de la mar, i així entenen millor la seua importància per al litoral de la nostra illa.
OBJECTIUS: Descobrir el paper de la posidònia per a la biodiversitat i el litoral.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat marina, observació, respecte per la natura, treball en equip.
MATERIALS LLIURATS: el llibre “El Tresor de Posidó”.

DURADA: 1h

 

2on CICLE DE PRIMÀRIA

 

CONSTRUÏM UN HOTEL PER INSECTES! 

TEMÀTICA: biodiversitat; alimentació.
FORMAT: taller pràctic
DESCRIPCIÓ: Activitat pràctica molt divertida i didàctica. Muntam entre tots i totes una estructura de fustes, canyes i palla… un petit hotel per als insectes. Es fan servir materials reutilitzats i naturals trobats al camp per muntar les estructures. Desprès d’una petita presentació sobre l’ecologia i relacions que tenim amb els insectes, començam l’activitat pràctica, treballant en petits grups per construir les estructures per atreure insectes. Les estructures es poden instal·lar a l’hort o jardí de l’escola per anar observant quins insectes i éssers vius van ocupant-les.

OBJECTIUS: Que els alumnes entenen la importància dels insectes per a la nostra alimentació.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: treballar en equip, la interdependència dels esser vius; importància dels insectes per a la nostra alimentació; l’aprofitament dels residus i materials naturals.
MATERIALS: fustes de palets, canyes, palla (Amics de la Terra)
MATERIALS LLIURATS: Fitxa explicativa per muntar un “hotel” d’insectes; 3 – 5 hotels d’insectes construits (segon el nombre d’alumnes).
OBSERVACIONS: Els alumnes utilitzaran claus i martells que porten Amics de la Terra. (Aquest taller implica 2 hores de preparació prèvia, que s’inclou al cost final.)

DURADA: 2 h

EL TRESOR DE POSIDÓ, EL TRESOR DEL NOSTRE MAR

TEMÀTICA: mar, naturalesa
FORMAT: Conta-contes, joc i descobriment
DESCRIPCIÓ: Al conta-contes amb suport visual, fem un viatge submarí amb una tortuga per veure els animals i plantes a les praderies de posidònia. Entregam a cada alumne arrels, talls i boletes de posidònia, per a que investiguen amb lupa els detalls i petits essers vius aferrats a les fulles. Mitjançant un joc d’equips, els alumnes descobreixen el paper de la posidònia seca a les platges i com actuen per resistir la força de les ones de la mar, i així entenen millor la seua importància per al litoral de la nostra illa.
OBJECTIUS: Descobrir el paper de la posidònia per a la biodiversitat i el litoral.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat marina, observació, respecte per la natura, treball en equip
MATERIALS LLIURATS: el llibre “El Tresor de Posidó”.

DURADA: 1h a 1,5h

L’HORT ESCOLAR: ANEM A SEMBRAR!

TEMÀTICA: Alimentació/hort
FORMAT: taller pràctic
DESCRIPCIÓ: Anirem a la zona de l’hort per preparar la terra per sembrar llavors comestibles (segons l’època de l’any es sembra una o altre). Explicam la funció de les ferramentes i els alumnes participen en la feina d’enllestir la terra per poder sembrar. Sembram i ho deixam tot a punt, ensenyant com cuidar les plantes per poder gaudir diàriament el nostre hort.

OBJECTIUS: Els alumnes descobreixen com muntar i cuidar l’hort, què podem cultivar i quan sembrar.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, l’alimentació, autonomia, observació i respecte per la natura, treball en equip, esforç físic.
MATERIALS LLIURATS: Calendari de sembra de cultius
OBSERVACIONS: Activitat per alumnes que ja tenen un hort muntat al centre. Després del taller l’hort queda en funcionament. Les plantes i llavors, sustrat i altres materials seràn a cost del centre.

DURADA: 1,5h a 2h (segons l’interès del centre)

L’ÚS DEL COMPOST “PLANTA I MENJA!” PLANTEM PER DESPRÉS MENJAR

TEMÀTICA: alimentació
FORMAT: conta-contes i taller pràctic
DESCRIPCIÓ: En aquest popular taller, cada alumne planta una llavor d’una planta comestible en un recipient individual (un potet de iogurt) que ells omplin amb compost. Les plantes es poden trasplantar posteriorment a l’hort escolar o dur-les a casa.

OBJECTIUS: Els alumnes descobreixen què és una llavor i com cuidar les plantes que formen la base de la nostra alimentació.


CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Cicle de les plantes, alimentació i autonomia.
MATERIALS LLIURATS: Compost per omplir els potets, llavors.
OBSERVACIONS: Els alumnes haurien de portar una potet de iogurt de plàstic.

DURADA: 1h

“R” OBLIDADA

TEMÀTICA: recursos naturals i residus
FORMAT: taller i joc participatiu
DESCRIPCIÓ: Quina és la “R” oblidada? Reduir, reutilitzar, reciclar són les 3 “R” conegudes, però hi ha una altra “R” encara més important: RECURSOS NATURALS! Quantes ampolles petites d’aigua són necessàries per omplir una ampolla gran de 5 litres? Què podem fer per comptar amb recursos per a sempre? S’esbrina mitjançant un joc participatiu com es poden reduir els envasos dels aliments. Perquè és important tenir en compte els recursos naturals limitats? Els alumnes formen 3 o 4 grups per realitzar “el joc dels ciurons”, una dinàmica que mostra clarament la resposta a aquesta qüestió.

OBJECTIUS: Conscienciar l’alumnat sobre l’efecte positiu d’una compra conscient i com afecten els nostres recursos naturals.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: la compra sostenible, la col·laboració, recursos renovables i no renovables
DURADA: 1,5h a 2h segons l’interès del centre.

3er CICLE DE PRIMÀRIA

 

SOS CLIMA! CALCULA LA TEUA PETJADA DE CARBONI

TEMÀTICA: energia elèctrica/mobilitat
FORMAT: Taller i joc participatiu
DESCRIPCIÓ: És important per a les nostres vides l’energia? Quins efectes te i provoca? Amb suport audiovisual, descobreixen alguns dels impactes. S’exploren els canvis d’hàbits que ajuden a solucionar el problema, implicant l’alumnat mitjançant el càlcul de la seua pròpia petjada de carboni. Amb un joc actiu i divertit, els alumnes s’apropen als impactes diaris de la crema d’hidrocarburs i com afecta el clima global. Entre tots buscam les solucions i alternatives.
OBJECTIUS: Sensibilitzar els alumnes sobre els impactes de l’ús d’energia i les solucions i alternatives.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: energia, canvi climàtic, responsabilitat individual i col·lectiva.

DURADA: 2 hores

DETECTIUS DE MOBILITAT

TEMÀTICA: energia/ mobilitat
FORMAT: Taller i sortida al carrer
DESCRIPCIÓ: Com es mou la gent dins la ciutat? Mitjançant imatges i missatges divertits es visualitzen els impactes de la nostra mobilitat. Sortim al carrer, formant grups petits per realitzar una activitat d’estudi, comptabilitzant el trànsit de cotxes, bicis, etc. al carrer. A la segona fase, els alumnes fan entrevistes amb les persones que es troben al carrer per conèixer quin tipus de transport fan servir habitualment i la seua opinió sobre les alternatives que reduiria el problema. Per finalitzar l’activitat, entre tots, es fa un repàs dels resultats de les observacions i conclusions de l’experiència.
OBJECTIUS: Apropar els alumnes a la realitat diària de mobilitat i les alternatives
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: mobilitat, canvi climàtic, responsabilitat individual i col·lectiva, treball en equip, observació i crítica.
DURADA: 2-2,5 hores.

L’HORT ESCOLAR : ANEM A SEMBRAR!

TEMÀTICA: Alimentació/hort
FORMAT: taller pràctic
DESCRIPCIÓ: Anirem a la zona de l’hort per preparar la terra per sembrar llavors comestibles (segons l’època de l’any es sembra una o altre). Explicam la funció de les ferramentes i els alumnes participen en la feina d’enllestir la terra per poder sembrar. Sembram i ho deixam tot a punt, ensenyant com cuidar les plantes per poder gaudir diàriament el nostre hort.

OBJECTIUS: Els alumnes descobreixen com muntar i cuidar l’hort, què podem cultivar i quan sembrar.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, l’alimentació, autonomia, observació i respecte per la natura, treball en equip, esforç físic.
MATERIALS LLIURATS: Calendari de sembra de cultius
OBSERVACIONS: Activitat per alumnes que ja tenen un hort muntat al centre. Després del taller l’hort queda en funcionament.

DURADA: 1,5h a 2h (segons l’interès del centre)

EL BOSC D’EIVISSA I ELS INCENDIS

TEMÀTICA: biodiversitat, incendis
FORMAT:
xerrada, investigació, joc
DESCRIPCIÓ
:
Amb una introducció molt dinàmica en format digital, s’explica com es formen els boscos i la seua importància a nivell de transformadors d’energia i productors que sustenten bona part de les cadenes tròfiques. Què passa amb un incendi forestal? Quins impactes té i que s’ha de fer quan veim un incendi. Com es regenera després de l’incendi? Després de la presentació digital, els alumnes van descobrint la resposta a aquestes preguntes.

Per apropar els alumnes al bosc, s’entrega a cada alumne plantes típiques del pinar, un tall d’un pi, pinyes grans, pinyes mossegades pels animals, llavors, romaní… tocant i olorant-les per apreciar la varietat de les plantes. Així descobreixen quines són les principals espècies que trobam al nostres boscos amb mostres de plantes i quines estratègies fan servir per tornar a repoblar els nostres boscos i com es regenera el bosc mediterrani.

OBJECTIUS: Descobrir del paper de l’arbre a la naturalesa. Conscienciar per cuidar i protegir el nostre entorn més immediat i la importància d’evitar incendis forestals i la importància per a tots els éssers vius.

CONCEPTES: Formació de un bosc mediterrani, funcions del bosc, incendis.

MATERIALS: branques d’arbres i plantes comuns i aromàtiques del bosc eivissenc.

DURADA: 1,5h-2h (segons l’interès del centre)

EL TRESOR DE POSIDÓ, EL TRESOR DEL NOSTRE MAR

TEMÀTICA: mar, naturalesa
FORMAT: Conta-contes, joc i descobriment
DESCRIPCIÓ: Al conta-contes amb suport visual, fem un viatge submarí amb una tortuga per veure els animals i plantes a les praderies de posidònia. Entregam a cada alumne arrels, talls i boletes de posidònia, per a que investiguen amb lupa els detalls i petits essers vius aferrats a les fulles. Mitjançant un joc d’equips, els alumnes descobreixen el paper de la posidònia seca a les platges i com actuen per resistir la força de les ones de la mar, i així entenen millor la seua importància per al litoral de la nostra illa.
OBJECTIUS: Descobrir el paper de la posidònia per a la biodiversitat i el litoral.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat marina, observació, respecte per la natura, treball en equip
MATERIALS LLIURATS: el llibre “El Tresor de Posidó”.

DURADA: 1,5h a 2h

ON VAN ELS NOSTRES RESIDUS?

TEMÀTICA: la gestió dels residus i problemàtica dels plàstics

FORMAT: taller i joc participatiu

DESCRIPCIÓ: L’alumnat descobreix la resposta a aquesta preguntes: On van els residus que ficam amb els contenidors al carrer? Perquè és important reciclar correctament? Què es fa amb els residus que es reciclen? Estan transformat en altres objectes? Perquè és important tenir en compte els recursos naturals limitats?  Tenim un problema amb els plàstics a la mar. Com podem evitar que acaben al mar? Què vol dir plàstics d’usar i tirar? S’esbrina mitjançant un joc participatiu com prolongar la vida dels objectes i com reciclar correctament.

OBJECTIUS: Conscienciar l’alumnat sobre el reciclatge correcte i l’efecte positiu d’una compra conscient i com afecten els nostres recursos naturals.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: la compra sostenible, recursos renovables i no renovables

DURADA: 1,5h a 2h (segons l’interès del centre)

RECICLA AMB SENY – FEM COMPOST

TEMÀTICA: la matèria orgànica i el seu aprofitament.
FORMAT: taller teòric i pràctic
DESCRIPCIÓ: Mitjançant imatges en pantalla i l’explicació del monitor, els alumnes descobreixen què és la matèria orgànica i com es transforma naturalment en un producte útil. Omplint una fitxa de preguntes i respostes es van profunditzant en els seus coneixements. Sortim a l’espai del compostador on el monitor, amb l’ajuda dels alumnes, muntan el compostador (o en el cas que ja tenen un sistema en marxa, desmuntan i tornan a muntar) amb la matèria orgànica disponible, aprenent quins materials i quins no. Els alumnes s’encarreguen de recollir les restes de matèria orgànica del centre per alimentar el compostador.

OBJECTIUS: Aprendre què és la matèria orgànica i com aprofitar-la.

CONCEPTES TRACTATS: el cicle de la matèria orgànica; reducció dels residus domèstics; aprofitament dels residus orgàniques.
MATERIALS LLIURATS:

  • Manual del compost per als professorat
  • Dossier per l’alumnat per guiar les tasques
  • Una bossa de palla.
  • Cartel per al contenidor dels residus de matèria orgànica

DURADA: 2 hores (1h teòric, 1h pràctic)

RECICLA AMB SENY – L’ÚS DEL COMPOST (PLANTA I MENJA)

TEMÀTICA: matèria orgànica, compost i el seu aprofitament
FORMAT: taller pràctic.
DESCRIPCIÓ: Sortim a l’espai del compostador. Desmontam el compostador, observam l’estat de descomposició i els animalets que hi viuen. Treurem el compost i amb l’ajuda de tothom, tornam a muntar el compostador. Els alumnes garbellen el compost, omplint potets de iogurt i sembren llavors de plantes comestibles. Cada alumne té el seu potet amb una llavor sembrada. El monitor explica com cuidar la planta per trasplantar-la desprès a l’hort o dur-la a casa. El compost sobrant serveix per a l’hort escolar, tancant el cicle.
OBJECTIUS:Aprendre aprofitar el compost i tancar el cicle de la matèria orgànica.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Cicle de la matèria orgànica, reducció dels residus domèstics; aprofitament dels residus orgàniques.
MATERIALS LLIURATS: Compost per omplir els potets, llavors
OBSERVACIONS: Els alumnes haurien de portar una potet de iogurt de plàstic

DURADA: 2 hores

costos activitats escolars

Si tenieu interès en la nostra oferta educativa, contacta amb nosaltres: coordinacio@amicsdelaterraeivissa.org

T'informarem. Sense spam.

Acceptes utilitzar les galetes? Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca