Comparteix a facebook
Comparteix a Twitter
Comparteix a Whatsapp
Comparteix per email

*PER A TOTS ELS CICLES DE PRIMÀRIA

MUNTAM UN HORT ESCOLAR 

TEMÀTICA: Alimentació/hort

FORMAT: taller pràctic

DESCRIPCIÓ: A l’exterior, a la zona de l’hort escolar, prepararem des de zero la terra per sembrar llavors o planters d’hortalisses comestibles (segons l’època de l’any se sembra una o altre). Expliquem la funció de les eines, la importància de la feina, observació i cura constant, i amb l’ajuda i treball dels alumnes es cava i prepara la zona per poder sembrar. Sembrem i ho deixem tot a punt, ensenyant com tenir cura de l’hort per poder gaudir diàriament de l’espai i els importants ensenyaments que es poden desprendre del nostre hort.

OBJECTIUS: Muntar i cuidar l’hort, què es pot cultivar i quan sembrar.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, l’alimentació, autonomia, observació i respecte per la natura, treball en equip, esforç físic.
MATERIALS LLIURATS: Calendari de sembra de cultius
OBSERVACIONS: Activitat per alumnes que ja tenen un hort muntat al centre. Després del taller l’hort queda en funcionament. El cost dels planters i llavors, sustrat i altres materials seràn a càrrec del centre.

DURADA: 2h

PLANTA I MENJA! 

TEMÀTICA: alimentació

FORMAT: conta-contes i taller pràctic

DESCRIPCIÓ: En aquest popular taller, cada alumne planta una llavor d’una planta comestible en un recipient individual (un potet de iogurt) que ells omplin amb compost. Les plantes es poden trasplantar posteriorment a l’hort escolar o dur-les a casa.

OBJECTIUS: Conèixer les llavors i com cuidar les plantes que formen la base de la nostra alimentació.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Cicle de les plantes, alimentació i autonomia.
MATERIALS LLIURATS: Compost per omplir els potets, llavors.
OBSERVACIONS: Els alumnes haurien de portar una potet de iogurt de plàstic.

DURADA: 1h

2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA

EL TRESOR DE POSIDÓ

TEMÀTICA: biodiversitat, mar, naturalesa

FORMAT: Conta-contes, joc i descobriment

DESCRIPCIÓ: Al conta-contes amb suport audio-visual, fem un viatge submarí a caval d’una tortuga  per veure els animals i plantes que viuen a les praderies de posidònia. Entregam a cada alumne arrels, fulles i pilotes de fibra de posidònia, per a que investiguen els detalls i petits essers vius aferrats a les fulles. Mitjançant un joc d’equips, els alumnes descobreixen el paper de la posidònia seca a les platges i com actuen per resistir la força de les ones de la mar, i així entenen millor la seua importància per al litoral i les platges de la nostra illa.

OBJECTIUS: Descobrir el paper de la posidònia per a la biodiversitat i el litoral.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, observació, respecte per la natura, treball en equip.
MATERIALS LLIURATS: el llibre “El Tresor de Posidó”.

DURADA: 1h

CONSTRUÏM UN HOTEL PER INSECTES!

TEMÀTICA: biodiversitat; alimentació

FORMAT: taller pràctic

DESCRIPCIÓ: Desprès d’una petita presentació sobre l’ecologia i relacions que tenim amb els insectes, començam l’activitat pràctica, treballant en petits grups per construir les estructures per atreure insectes. Muntam entre tots i totes una estructura de fustes, canyes i palla… un petit hotel per als insectes. Es fan servir materials reutilitzats i naturals trobats al camp per muntar les estructures.

Les estructures es poden instal·lar a l’hort o jardí de l’escola per anar observant quins insectes i éssers vius van ocupant-les.

OBJECTIUS: Que els alumnes entenen la importància dels insectes per a la nostra alimentació.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: treballar en equip, la interdependència dels esser vius; importància dels insectes per a la nostra alimentació; l’aprofitament dels residus i materials naturals.

MATERIALS: fustes de palets, canyes, palla (Amics de la Terra)

DURADA: 2 h

 OBSERVACIONS: Els alumnes utilitzaran claus i martells (Amics de la Terra)

3r CICLE DE PRIMÀRIA

LA NOSTRA PETJADA ECOLÒGICA

TEMÀTICA: energia elèctrica/mobilitat

FORMAT: Taller i joc participatiu

DESTINATARIS: 3r cicle de primària 

OBJECTIUS:
1) Informar els alumnes sobre el concepte de la petjada ecològica com una eina per visualitzar i mesurar els diversos impactes de la nostra vida diària.
2) Sensibilitzar i conscienciar els alumnes sobre els canvis que podem assumir per reduir els impactes negatius.
3) Mostrar com reduir els impactes ambientals resultant de la producció de residus, el consum d’energia, la mobilitat i l’alimentació.
4) Promoure criteris ambientals, responsabilitat i canvis d’hàbits diaris.
5) Donar a conèixer les eines i pautes per aconseguir els canvis per reduir la nostra petjada ecològica.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN:

  • Prevenció i reducció dels residus
  • La reducció del consum d’energia
  • El consum responsable
  • La nostra alimentació , canvi climàtic, responsabilitat individual i col·lectiva.

DURADA: 1h

RESUM DEL TALLER:

Mitjançant suport audiovisual i una dinàmica participativa, es descriuen el concepte de la PETJADA ECOLÒGICA, i es fa una introducció general sobre els impactes que generam en les nostres vides quotidianes.
FITXA DE PETJADA ECOLÒGICA: A continuació, s’obri un debat sobre aquests impactes i com reduir-los, repartint entre els alumnes una fitxa d’accions diverses que serveixen perquè cada alumne visualitzi els impactes que la seua vida produeix, fent un repàs posterior per valorar els resultats.

JOCS DE RECURSOS NATURALS:
Mitjançant una dinàmica participativa mostram com es poden reduir els nostres impactes de consum de recursos naturals amb un joc molt entretingut i divertit pels alumnes, es mostra l’aptitud d’estalvi que hauríem de tenir tots per no malbaratar recursos naturals.

CLAUSURA I COMPROMISOS: S’anima a l’alumnat a fer un petit compromís sobre les mesures apreses, oferint unes accions que es poden prendre, a les que els membres de la classe responen aixecant la mà o votant.

DURADA: 1h

FEM COMPOST!

TEMÀTICA: la matèria orgànica i el seu aprofitament.

FORMAT: taller teòric i pràctic

DESCRIPCIÓ: Mitjançant imatges en pantalla i l’explicació del monitor, els alumnes descobreixen què és la matèria orgànica i com es transforma naturalment en un producte útil. 

Després a l’exterior i amb l’ajuda dels alumnes, muntan el compostadoramb la matèria orgànica disponible i aprenem quins materials són adequats i quins no (en el cas que ja tenen un sistema en marxa, desmuntan i tornan a remuntar). Després els alumnes s’encarregueran de mantenir i recollir les restes de matèria orgànica del centre per cuidar el compostador.

OBJECTIUS: Aprendre què és la matèria orgànica i com aprofitar-la.

CONCEPTES TRACTATS: el cicle de la matèria orgànica; reducció dels residus domèstics; aprofitament dels residus orgàniques.
MATERIALS LLIURATS:

  • Manual del compost per als professorat
  • Dossier per l’alumnat per guiar les tasques
  • Una bossa de palla.
  • Cartel per al contenidor dels residus de matèria orgànica

DURADA: 2 hores (1h teòric, 1h pràctic)

SORTIDES

aptes per a l’alumnat de 2n i 3r cicle

 

SA BADIA DE SANT ANTONI

DURADA: 9h/10h a 13h (flexible segons les necessitats dels centres)

FORMAT: Sortida guiada amb una dinàmica pràctica

 OBJECTIUS: Sensibilitzar i mostrar als alumnes els valors ambientals i patrimonials de la badia de Sant Antoni., la importància de les dinàmiques litorals i la posidònia.

 CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, turisme i activitats associades, costums tradicionals del poble de Sant Antoni.

DESCRIPCIÓ: Es comença a la platja des Pouet o s’Estanyol,  explicant la dinàmica litoral que modela la costa i la funció de la posidonia, dins i fora de la mar.

SA la Punta des Molí, es parla dels nivells freàtics d’aigua dolça i com no fa tants anys encara es podia veure una surgència dins la làmina d’aigua salada de sa Badia.

A la platja es fan diferents dinàmiques i jocs segons el nivell de l’alumnat.

S’observen la vegetació, tipus d’ocells com la gavina d’Adouin o els corbs marins que reposen damunt ses roques de ses Variades. A la tornada tractam el tema de ses sargantanes i les particularitats d’questes als illots de Ponent.

ES CAMP VELL  (CORONA)

DURADA: 10h a 13h (flexible segons les necessitats dels centres)

 OBJECTIUS: Sensibilitzar i mostrar als alumnes la importància de la Xarxa Natura 2000, la flora i fauna associades. Els costums relacionats amb els equilibris mediambientals que la societat tradicional eivissenca han mantingut a aquesta zona.

 CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Geologia, bosc mediterrani, endemismes, fauna, flora, història, usos i costums tradicionals.

DESCRIPCIÓ: Durant la visita vam ressaltar la gran quantitat d’endemismes que es troben a la zona, especialment a les zones més escarpades dels penya-segats, que fan que siguin illes dins una illa i on moltes plantes han evolucionat en unes condicions úniques i exclusives d’aquests paratges, que fan que creixin dins fissures estretes amb molt poc substrat.

Com a espècies vam observar i trobar fàcilment: Hippocrepis Grosii (llantiera borda) i la  Genista Dorycnifolia Dorycnifolia (Genista eivissenca), que durant la pujada es troben arran de camí i a les penyes de dalt de Cala d’en Sardina on els alumnes poden gaudir de les magnífiques vistes. Segons l’època de l’any es pot observar diverses espècies vegetals, diferents tipus de bolets i ocells, com els coloms salvatges, tórtores, teulats, titinetes, busquerets i algun garrafó.

Pel que fa als usos tradicionals vam poder veure antics vestigis de l’explotació forestal i explicar com funcionava un forn de calç, una sitja o un forn de pega. Seguim ressaltant que la llenya del bosc era quasi l’única font energètica que proveïa als antics eivissencs, i que suposava un importantíssim recurs per moltes famílies que feien de l’explotació de la calç, el carbó o la pega una font d’ingressos que suplia la manca de cultius.

SORTIDA ES BROLL DE BUSCASTELL

DURADA: 10h a 13h (flexible segons les necessitats dels centres)

 FORMAT: Sortida guiada amb una dinàmica pràctica

 OBJECTIUS: Sensibilitzar i mostrar als alumnes la importància de l’aigua, la flora i fauna associades, i els equilibris mediambientals que la societat tradicional eivissenca han mantingut a aquesta zona.

 CONCEPTES QUE ES TRACTEN: aigua, ecosistema de bosc i de torrents, fauna, flora, història, usos i costums tradicionals

DESCRIPCIÓ: La sortida comença des de la part alta des Broll, sa plana de San Gelabert, on es fa una breu presentació i introducció al paisatge geològic de la zona que possibilitarà més avall la surgència des Broll.

Pel camí es diferencia la vegetació i arbres de secà, en comparació amb la del bosc.

Segons l’época de l’any, es pot observar orquídies com la Ophrys fusca, Ophrys speculum i Ophrys baleàrica, plantes interessants per mor de l’especialització d’aquestes plantes a l’hora de ser pol·linitzades.

Del bosc es mostren usos i costums tradicionals que possibilitaven la vida dels eivissencs de la zona i com els suposava la seva principal font energètica.

A la zona des Broll, els alumnes feien un descans per esmorzar i jugar mitja hora i després s’explicava la importància de l’aigua i dels molins d’aigua de la zona.

Per ilustrar la funció dels molins d’aigua, es va aprofitar un joc amb els alumnes de primària, relacionat amb el blat, important com font d’alimentació.

Seguint cap avall es mostren els diferents elements patrimonials que trobam, flora, fauna i anècdotes que fan de la sortida una experiència molt entretinguda i valorada pels alumnes.

 SORTIDA A SES SALINES

DURADA: 10h a 13h (flexible segons les necessitats dels centres)

TEMÀTICA: biodiversitat i valors del Parc Natural de Ses Salines

FORMAT: Sortida guiada amb una dinàmica pràctica

OBJECTIUS: Posar en valor els valors ambientals del Parc Natural. Sensibilitzar sobre la protecció i conservació, i relacionar els diferents ambients que es donen a la zona.

 CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Història i entorn sòcio-econòmic, valor de la posidònia, valors ambientals (geologia, botànica, avifauna…) el paper dels ciutadans en la seua protecció.

 DESCRIPCIÓ: Què podem veure i trobar a Ses Salines de nou?

Anirem fent un recorregut on buscarem apreciar els diferents ambients que trobam a l’espai i què els defineix. Observarem i comentarem els aspectes més remarcables en quant a geologia, botànica i avifauna, on els alumnes hauran d’anar omplint una petita prova en forma de qüestionari que posaran èmfasi en aquests aspectes.

També buscarem la relació que hi ha entre la indústria salinera i com ha condicionat la biodiversitat d’aquest espai i la història dels eivissencs.

Acabarem a la platja on explicarem amb un joc molt dinàmic i entretingut pels alumnes la importància que tenen les praderies de posidònia en les diferents fases que té la planta i identificarem  les amenaces (plàstics, vaixells ancorats) per a aquesta planta marina i la seua fauna marina.

*L’organització i cost del transport van a càrrec de cada centre

 

Si tenieu interès en la nostra oferta educativa, contacta amb nosaltres: coordinacio@amicsdelaterraeivissa.org