Comparteix a facebook
Comparteix a Twitter
Comparteix a Whatsapp
Comparteix per email

*PER A TOTS ELS CICLES DE PRIMÀRIA

MUNTAM UN HORT ESCOLAR 

TEMÀTICA: Alimentació/hort

FORMAT: taller pràctic

DESCRIPCIÓ: A l’exterior, a la zona de l’hort escolar, prepararem des de zero la terra per sembrar llavors o planters d’hortalisses comestibles (segons l’època de l’any se sembra una o altre). Expliquem la funció de les eines, la importància de la feina, observació i cura constant, i amb l’ajuda i treball dels alumnes es cava i prepara la zona per poder sembrar. Sembrem i ho deixem tot a punt, ensenyant com tenir cura de l’hort per poder gaudir diàriament de l’espai i els importants ensenyaments que es poden desprendre del nostre hort.

OBJECTIUS: Muntar i cuidar l’hort, què es pot cultivar i quan sembrar.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, l’alimentació, autonomia, observació i respecte per la natura, treball en equip, esforç físic.
MATERIALS LLIURATS: Calendari de sembra de cultius
OBSERVACIONS: Activitat per alumnes que ja tenen un hort muntat al centre. Després del taller l’hort queda en funcionament. El cost dels planters i llavors, sustrat i altres materials seràn a càrrec del centre.

DURADA: 2h

PLANTA I MENJA! 

TEMÀTICA: alimentació

FORMAT: conta-contes i taller pràctic

DESCRIPCIÓ: En aquest popular taller, cada alumne planta una llavor d’una planta comestible en un recipient individual (un potet de iogurt) que ells omplin amb compost. Les plantes es poden trasplantar posteriorment a l’hort escolar o dur-les a casa.

OBJECTIUS: Conèixer les llavors i com cuidar les plantes que formen la base de la nostra alimentació.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Cicle de les plantes, alimentació i autonomia.
MATERIALS LLIURATS: Compost per omplir els potets, llavors.
OBSERVACIONS: Els alumnes haurien de portar una potet de iogurt de plàstic.

DURADA: 1h

1r CICLE DE PRIMÀRIA

 

CASA BONA-CASA DOLENTA 

TEMÀTICA: Residus i bones pràctiques a la classe i a la llar

FORMAT: Conta-contes

DESCRIPCIÓ: Mitjançant un conta-contes i un joc d’investigació, els alumnes detecten les pràctiques positives per al medi ambient i les que hauríem de canviar. Els protagonistes són els 3 porquets i els hàbits diaris de cadascú. Posam a prova l’après  pels alumnes fent el joc de separació selectiva d’una bossa de residus, (prèviament preparats i nets) que porta el monitor.
OBJECTIUS: Millorar els hàbits quotidians relatius al reciclatge de residus, l’ús d’energia i de l’aigua, etc.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: separació de residus i reciclatge, la importància de l’estalvi d’energia i aigua.

DURADA: 1h

2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA

EL TRESOR DE POSIDÓ

TEMÀTICA: biodiversitat, mar, naturalesa

FORMAT: Conta-contes, joc i descobriment

DESCRIPCIÓ: Al conta-contes amb suport audio-visual, fem un viatge submarí a caval d’una tortuga  per veure els animals i plantes que viuen a les praderies de posidònia. Entregam a cada alumne arrels, fulles i pilotes de fibra de posidònia, per a que investiguen els detalls i petits essers vius aferrats a les fulles. Mitjançant un joc d’equips, els alumnes descobreixen el paper de la posidònia seca a les platges i com actuen per resistir la força de les ones de la mar, i així entenen millor la seua importància per al litoral i les platges de la nostra illa.

OBJECTIUS: Descobrir el paper de la posidònia per a la biodiversitat i el litoral.
CONCEPTES QUE ES TRACTEN: biodiversitat, observació, respecte per la natura, treball en equip.
MATERIALS LLIURATS: el llibre “El Tresor de Posidó”.

DURADA: 1h

CONSTRUÏM UN HOTEL PER INSECTES!

TEMÀTICA: biodiversitat; alimentació

FORMAT: taller pràctic

DESCRIPCIÓ: Desprès d’una petita presentació sobre l’ecologia i relacions que tenim amb els insectes, començam l’activitat pràctica, treballant en petits grups per construir les estructures per atreure insectes. Muntam entre tots i totes una estructura de fustes, canyes i palla… un petit hotel per als insectes. Es fan servir materials reutilitzats i naturals trobats al camp per muntar les estructures.

Les estructures es poden instal·lar a l’hort o jardí de l’escola per anar observant quins insectes i éssers vius van ocupant-les.

OBJECTIUS: Que els alumnes entenen la importància dels insectes per a la nostra alimentació.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: treballar en equip, la interdependència dels esser vius; importància dels insectes per a la nostra alimentació; l’aprofitament dels residus i materials naturals.

MATERIALS: fustes de palets, canyes, palla (Amics de la Terra)

DURADA: 2 h

 OBSERVACIONS: Els alumnes utilitzaran claus i martells (Amics de la Terra)

3r CICLE DE PRIMÀRIA

LA NOSTRA PETJADA ECOLÒGICA

TEMÀTICA: energia elèctrica/mobilitat

FORMAT: Taller i joc participatiu

DESTINATARIS: 3r cicle de primària 

OBJECTIUS:
1) Informar els alumnes sobre el concepte de la petjada ecològica com una eina per visualitzar i mesurar els diversos impactes de la nostra vida diària.
2) Sensibilitzar i conscienciar els alumnes sobre els canvis que podem assumir per reduir els impactes negatius.
3) Mostrar com reduir els impactes ambientals resultant de la producció de residus, el consum d’energia, la mobilitat i l’alimentació.
4) Promoure criteris ambientals, responsabilitat i canvis d’hàbits diaris.
5) Donar a conèixer les eines i pautes per aconseguir els canvis per reduir la nostra petjada ecològica.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN:

  • Prevenció i reducció dels residus
  • La reducció del consum d’energia
  • El consum responsable
  • La nostra alimentació , canvi climàtic, responsabilitat individual i col·lectiva.

DURADA: 1h

RESUM DEL TALLER:

Mitjançant suport audiovisual i una dinàmica participativa, es descriuen el concepte de la PETJADA ECOLÒGICA, i es fa una introducció general sobre els impactes que generam en les nostres vides quotidianes.
FITXA DE PETJADA ECOLÒGICA: A continuació, s’obri un debat sobre aquests impactes i com reduir-los, repartint entre els alumnes una fitxa d’accions diverses que serveixen perquè cada alumne visualitzi els impactes que la seua vida produeix, fent un repàs posterior per valorar els resultats.

JOCS DE RECURSOS NATURALS:
Mitjançant una dinàmica participativa mostram com es poden reduir els nostres impactes de consum de recursos naturals amb un joc molt entretingut i divertit pels alumnes, es mostra l’aptitud d’estalvi que hauríem de tenir tots per no malbaratar recursos naturals.

CLAUSURA I COMPROMISOS: S’anima a l’alumnat a fer un petit compromís sobre les mesures apreses, oferint unes accions que es poden prendre, a les que els membres de la classe responen aixecant la mà o votant.

DURADA: 1h

DETECTIUS DE MOBILITAT

TEMÀTICA: energia/ mobilitat

FORMAT: Taller i sortida al carrer

DESCRIPCIÓ: A la primera part dins la classe, fem la pregunta de com es mou la gent dins la ciutat. Mitjançant imatges i missatges divertits es visualitzen els impactes de la nostra mobilitat.

A la segona part, sortim al carrer, i formant grups petits realitzam una activitat per estudiar i comptabilitzar el trànsit de cotxes, bicis,  bus…al carrer. A la segona activitat exterior, els alumnes fan entrevistes amb les persones que es troben al carrer per conèixer quin tipus de transport fan servir habitualment i la seua opinió sobre les alternatives per reduir els problemes. Per finalitzar l’activitat, entre tots, es fa un repàs dels resultats de les observacions i conclusions de l’experiència.

OBJECTIUS: Apropar els alumnes a la realitat diària de mobilitat i les alternatives

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: mobilitat, canvi climàtic, responsabilitat individual i col·lectiva, treball en equip, observació i crítica.

DURADA: 2-2,5 hores.

 FEM COMPOST!

TEMÀTICA: la matèria orgànica i el seu aprofitament.

FORMAT: taller teòric i pràctic

DESCRIPCIÓ: Mitjançant imatges en pantalla i l’explicació del monitor, els alumnes descobreixen què és la matèria orgànica i com es transforma naturalment en un producte útil. 

Després a l’exterior i amb l’ajuda dels alumnes, muntan el compostadoramb la matèria orgànica disponible i aprenem quins materials són adequats i quins no (en el cas que ja tenen un sistema en marxa, desmuntan i tornan a remuntar). Després els alumnes s’encarregueran de mantenir i recollir les restes de matèria orgànica del centre per cuidar el compostador.

OBJECTIUS: Aprendre què és la matèria orgànica i com aprofitar-la.

CONCEPTES TRACTATS: el cicle de la matèria orgànica; reducció dels residus domèstics; aprofitament dels residus orgàniques.
MATERIALS LLIURATS:

  • Manual del compost per als professorat
  • Dossier per l’alumnat per guiar les tasques
  • Una bossa de palla.
  • Cartel per al contenidor dels residus de matèria orgànica

DURADA: 2 hores (1h teòric, 1h pràctic)

SORTIDES

aptes per a l’alumnat de 2n i 3r cicle

 

SORTIDA A SES SALINES

TEMÀTICA: biodiversitat i valors del Parc Natural de Ses Salines

FORMAT: Sortida amb una dinàmica pràctica

DESCRIPCIÓ: Anirem fent un recorregut on buscarem apreciar els diferents ambients que trobam a l’espai i què els defineix. Observarem els aspectes més remarcables en quant a geologia, botànica i avifauna, on els alumnes hauran d’anar omplint una petita prova en forma de qüestionari que posaran èmfasi en aquests aspectes. També buscarem la relació que hi ha entre la indústria salinera i com ha condicionat la biodiversitat d’aquest espai i la història dels eivissencs. Acabarem a la platja on l’alumnat participa en un joc molt dinàmic i entretingut i descobreixen la importància que tenen les fulles seques de posidònia depositades a la platja. Identificarem  les amenaces (plàstics, vaixells ancorats) per a aquesta planta marina i la seua fauna associada.

OBJECTIUS: Posar en valor els valors ambientals del Parc Natural. Sensibilitzar sobre la protecció i conservació, i relacionar els diferents ambients que es donen a la zona.

 CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Història i entorn sòcio-econòmic, valor de la posidònia, valors ambientals (geologia, botànica, avifauna…) el paper dels ciutadans en la seua protecció.

DURADA: Es preveu començar a les 10:00  i acabar a les 13:00 per tenir temps d’anar i tornar al centre en bus.

***L’organització i cost del transport van a càrrec de cada centre

 

SORTIDA A SES FEIXES

TEMÀTICA: biodiversitat i valors de Ses Feixes de Talamanca

FORMAT: Sortida amb joc de recerca

DESCRIPCIÓ: Què hi ha a ses Feixes que les fa tant importants? Ses Feixes és un aiguamoll que ocupa terrenys de Vila i Santa Eulària, on podrem veure com l’enginy dels nostres avantpassats àrabs, varen transformar per convertir-les en fèrtils horts. Ara, com a zona humida té un gran interès ambiental, que serveix de refugi a aus migratòries i altres espècies que anirem descobrint. Fem una ruta circular començant a la platja de Talamanca i acabant també a la mateixa platja, per veure com la posidònia és un element clau per mantenir l’equilibri de la zona. Durant la sortida anirem omplint un qüestionari de recerca per entendre alguns conceptes claus de l’entorn.

OBJECTIUS: Mostrar els valors ambientals, històrics i socials de Ses Feixes. Mostrar l’enginy i importància que tenen Ses Feixes per conservar-les i relacionar tota la zona amb la posidònia i la platja de Talamanca.

CONCEPTES QUE ES TRACTEN: Història i entorn sòcio-econòmic, valor de la posidònia, valors ambientals (geologia, botànica, avifauna…) el paper dels ciutadans en la seua protecció.

DURADA Es preveu començar a les 10:00  i acabar a les 13:00 per tenir temps d’anar i tornar al centre en bus.

***L’organització i cost del transport va a càrrec de cada centre

També soferim sortides guiades a SA BADIA de SANT ANTONI, ES CAMP VELL – Corona, ES BROLL DE BUSCASTELL, SANT ANTONI.

Si tenieu interès en la nostra oferta educativa, contacta amb nosaltres: coordinacio@amicsdelaterraeivissa.org