Comparteix a facebook
Comparteix a Twitter
Comparteix a Whatsapp
Comparteix per email

L’objectiu és assolir unes Illes lliures de combustibles fòssils el 2050.

La aplicació de la Llei balear de Canvi Climàtic i Transició Energètica-una norma pionera a Espanya ia Europa en la lluita contra el canvi climàtic- marcarà un abans i un després en les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic i en la transició cap a un model sostenible.

OBJECTIUS:

Reduir un 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) per al 2030, mitjançant un canvi de producció energètic a 35% de renovables, 23% de reducción del consum energètic i una minva del 40% de les emissions contaminants.

Per a 2050, reduir GEH i entre un 80 i 95%.

Clicar aqui per llegir la llei de canvi climatic

Las mesures i els objectius que determina la Llei han pensat al mig i llarg termini i assolir-los requereix esforços públics i privats, així com la implicació de tota la societat.

El canvi de model que suposa la aplicació d’aquesta Llei, comporta assumir les mesures que conté, des de l’àmbit públic, empresarial, social i particular, perquè siguin efectives.

Las mesures principals de la llei són les següents:

1. ENERGIES RENOVABLES: Potenciar l’ús generalitzat de les energies renovables és un dels principales objectius i es concreta en determinades obligacions, com la d’instal·lar plaques solars en els grans aparcaments nous de més de 1.000 m² i els existents de més de 1.500 m². Se s’instal·laran també plaques solars en els nous edificis de més de 1.000 m² o en aquells en què es faci un canvi d’ús o reforma integral, amb l’excepció de si la coberta és de fibrocemento. Les edificacions aïllades només es podran subministrar amb energies renovables.

2 . TANCAMENT PROGRESSIU de les centrals contaminants, que comença amb es Murterar a partir de 2020. La Llei defineix un pla de ruta clar que afecta és Murterar i també les centrals de Maó, Eivissa i Formentera.

3. MOBILITAT SOSTENIBLE. El 35% de les emissions de CO2 a les Illes Balears prové del trànsit rodat. Per tant, actuar en la mobilitat és clau per mitigar els efectes del canvi climático. Algunas de les principals accions previstes en la Llei són disposar de 1.000 punts de recàrrega de vehicles elèctrics el 2025 i tenir el 100% del parc mòbil descarbonitzat el 2050.

Aquests objectius afecten:

– La circulació de cotxes i motos dièsel just fins a l’any 2025 (excepte els ja existents a les Illes Balears, que podran continuar circulant).

– La circulació de cotxes, motos, furgons i furgonetes contaminants (Inclou gasolina) just fins 2035 (excepte els ja existents a les Illes Balears).

– Incloure de manera progressiva i obligada vehicles elèctrics o no contaminants a les empreses de lloguer de vehicles a partir del 2020 fins arribar al 100% en 2035.

En que fa a les empreses de lloguer , s’introdueixen sistemes de control sobre la flota per garantir que es va produint aquest cambio.

Así, un mes després de l’entrada en vigor de la Llei, aquestes empreses hauran info signar a l’Administració de la llista dels vehicles que tenen matriculats, dels quals són d’emissions zero i de si són contaminants.

Hi haurà un distintiu que identificarà la flota de lloguer si són d’emissions zero.

QUALITAT D’AIRE: La Llei incorpora també la possibilitat que els municipis en què hagi àrees en què se superin els valors límit de qualitat de l’aire fixats hagin establir restriccions de circulació als vehículos.

VAIXELLS: Finalment, també inclou la necessitat de fixar, d’acord amb l’Estat, mesures per reduir la contaminació dels vaixells, com la declaració de zones ECA (àrees en què s’estableixen límits per a les emissions de gasos dels vaixells), juntament amb la definició dels criteris mínims en matèria d’emissions i qualitat de l’aire, que hauran de complir les embarcacions en les proximitats del territori de les Illes Balears.