AMICS DE LA TERRA APOSTA PER:
• L’APROFITAMENT de l’aigua de pluja per a l’ús domèstic i municipal
• LA REUTILITZACIÓ de l’aigua ben depurada per al reg agrícola i parcs i jardins municipals
• UNA NOVA CULTURA D’AIGUA que promou l’ús racional d’aigua i la conservació dels recursos hídrics.