El model econòmic vigent, a més de profundament injust, és el motor principal de la destrucció ambiental. No s’aconseguirà revertir l’accelerada destrucció del planeta Terra, l’única casa que tenim, sense un canvi dràstic de rumb en l’economia mundial.

Tractats com el TTIP i ISDS només beneficien les grans empreses per donar-les amb més privilegis. La democràcia i el benestar dels ciutadans suposen impediments per a aquestes empreses que busquen operar sense considerar la salut de les persones i la nostra dependència en un planeta viu.

Així mateix les regles comercials i l’actuació de les empreses transnacionals massa són, sovint, sinònim de catàstrofes ambientals i socials.