Comparteix a facebook
Comparteix a Twitter
Comparteix a Whatsapp
Comparteix per email

ACTIVITAT ESCOLAR

TEMÀTICA: Aprofitament de la matèria orgànica

DESTINATARIS: Alumnes del tercer cicle de primària i 1r i 2n ESO

DURADA DEL TALLER: 2h per primària, 1h per alumnat de secundària

OBJECTIUS GENERALS:  Al taller els alumnes aprenen com reduir residus en origen i com aprofitar la matèria orgànica que es genera al centre per fer compost a més de descobrir més sobre el cicle natural de la matèria orgànica. Els mateixos alumnes fan el manteniment del compostador durant el curs escolar.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:

PART TEÒRICA:

A l’aula es comença amb una presentació del monitor i del taller per després, amb una presentació molt didàctica i visual sobre la problemàtica dels residus, la matèria orgànica i el compostatge, ensenyar de mica en mica els principis bàsics per realitzar el compost escolar. A la part teòrica es ressalten les coses més importants que han de supervisar els alumnes perquè, acompanyats amb el mestre/a,  puguin anar ficant les restes orgàniques de l’escola dins de la compostera i transformar-lo en compost.

Al taller aprofitarem també per divulgar el coneixement del nou contenidor marró per a la matèria orgànica que començarem a veure de mica en mica.

PART PRÀCTICA:

Després de l’explicació a l’aula, els alumnes surten al pati o al lloc on hi ha el compostador. S’explica als alumnes l’estructura del compostador i el muntatge; es recorda els tipus de matèria orgànica apta per compostar i seguidament els alumnes ajuden a classificar les restes orgàniques que han aportat o tenen al centre i junts omplim el compostador. Vist que un dels materials que sol mancar a les composteres escolars és la matèria orgànica seca, aportarem una bala de palla als centres que hi participin perquè així puguin anar combinant amb les restes humides de fruites, etc.

A partir del taller, els alumnes encarregats es responsabilitzen i s’encarreguen de buidar totes les restes orgàniques del centre al compostador i supervisar el desenvolupament del procés de compostatge.

CONCEPTES TRACTATS:

  • el cicle natural de la matèria orgànica
  • la reducció dels residus domèstics
  • l’aprofitament dels residus orgànics

Es demana prèviament als alumnes que pel dia del taller portin restes de menjar de casa per posar a la compostera que ells mateixos muntaran.

MATERIALS LLIURATS:

  • Manual del compost per al professorat
  • Cartell per al contenidor dels residus de matèria orgànica del pati i/o classes
  • Dossier per a l’alumnat per guiar les tasques diàries
  • Una bala de palla.